ดอกไม้ดอกนั้น

posted on 27 Apr 2010 17:23 by risuru

ดอกไม้และภาษาดอกไม้

 

ภาษาดอกไม้ (Language of flowers หรือ floriography) เป็นการสื่อสารในสมัยวิกตอเรีย
โดยใช้ดอกไม้หรือการจัดดอกไม้เพื่อให้เกิดความหมายโดยนัย แสดงถึงความรู้สึกส่วนตัว
ที่ไม่อาจบอกออกมาเป็น
คำพูดได้ พระเจ้าชาลส์ที่ 2 นำภาษาดอกไม้เข้าสู่สวีเดนจากทาง
เปอร์เซียในคริสต์ศตวรรษที่ 17
      
      
 ในปัจจุบันความหมายที่ใช้ในภาษาดอกไม้นั้นส่วนมากได้เลือนหายไปตามการเวลา
แต่ดอก
กุหลาบสีแดงนั้นยังคงถูกใช้แสดงความรักอันเร่าร้อนและโรแมนติก กุหลาบสีชมพู
แสดงถึงความรักที่เร่าร้อนน้อยลงมา กุหลาบสีขาวยังคงเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์และ
ความดี และกุหลาบสีเหลืองถูกใช้เป็นตัวแทนของ
มิตรภาพและการเสียสละ
อย่างไรก็ดี ความหมายเหล่านี้อาจจะไม่เหมือนกับความหมายในสมัยวิกตอเรียทุกประการ
ดอกไม้อื่นที่มีความหมายเป็นที่รู้จักกันกว้างขวาง ได้แก่
    
·   ดอกทานตะวันมีสองความหมายซึ่งอาจหมายถึงความเย่อหยิ่งหรือความเคารพ
           เนื่องจากดอกทานตะวันนั้นเป็นดอกไม้ที่ เซนต์ จูลี บิลเลียร์ท ชอบ
    
·        ดอกไอริส ซึ่งตั้งชื่อตามผู้ส่งสารของพระผู้เป็นเจ้าในเทพนิยายกรีก 
           ใช้แทนความหมายของการส่งข่าวสาร
    
·        ดอกแพนซี หมายถึง ความคิด
    
·        ดอกแดฟโฟดิลหมายถึง เกียรติยศ
    
·        เถาวัลย์ หมายถึง ความซื่อสัตย์ต่อคู่รัก   

 

ตัวอย่างความหมายของดอกไม้

ชื่อและความหมายของดอกไม้

Acacia   -   รักที่ซ่อนเร้น; ความรักที่ไร้เดียงสา
Acorn   -   สัญลักษณ์แห่งชีวิตและการผิดศีลธรรมของชาวยุโรป
Aloe   -   ความเศร้าโศกเสียใจ
Allspice   -   ความสงสาร ความกรุณาความเมตตา
Ambrosia   -   การหวนคืนกลับมารักกันอีก ครั้ง
Amaryllis   -   หยิ่งผยอง;ขี้ขลาด ขี้อาย;หญิงงดงามแต่ไม่กล้าเผชิญความจริง
Anemone   -   ความรักที่ไม่เสื่อมคลาย
Angelica   -   แรงบันดาลใจ
Aniseed   -   คืนกลับมาซึ่งความเยาว์วัย </